CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Tuesday, February 2, 2010

Kemahiran Mengingat...INGAT!!!!


Kemahiran Mengingat Yang Perlu Dikembangkan

1 Walaupun pelajar sudah memahami apa yang telah diajar, ini tidak bermakna mereka boleh ingat untuk jangka masa panjang.

2 Jadi, guru harus menentukan pelajar mempelajari kemahiran mengingat.

3 Pada asasnya, cara untuk mengingat ialah mengulang kaji: kerap kita ulangkaji lebih lama ingatan

4 Pelajar yang berbeza dalam kecerdasan memerlukan bilangan ulang kaji
yang berbeza.

5 Teknik mengingat yang boleh digunakan oleh pelajar termasuk:

i. Menyedia dan mengulang kaji peta konsep atau peta minda: Berbagai-bagai peta konsep atau minda telah diterangkan.

ii. Menyedia dan mengulang kaji carta aliran dan gambar rajah Venn.

iii. Menyedia dan mengulang kaji singkatan, simbol, nemoniks, lukisan atau lakaran.

iv. Membuat bayangan atau visual:

a. Membuat bayangan atau visual dalam minda dengan gambar, gambar rajah,
peta konsep, carta aliran, jadual, graf, pemandangan atau pergerakan.

b. Mengulang atau mengingat kembali bayangan atau visual itu dengan lebih kerap.

v. Menyebut berulang kali:

a. Menyebut berulang kali perkataan, data, fakta atau maklumat akan membantu ingatan.

b. Mengingat perkataan adalah susah tetapi boleh dicapai sekiranya bilangan perkataan dikurangkan kepada perkataan yang penting sahaja dan juga digunakan dgn teknik lain seperti peta konsep, bayangan, carta aliran dan sebagainya.

vi. Menulis atau melakar semula:

a. Menulis atau melakar semula berulang kali perkataan, data, fakta, peta konsep, carta aliran dan sebagainya akan membantu daya mengingat.

b. Pelajar anda perlu dilatih menulis atau melakar tanpa melihat nota yang telah disediakan.

vii. melakukan gerakan, kerja amali, eksperimen:

a. sekiranya pelajar melakukan sesuatu gerakan, kerja amali atau eksperimen, ingatan mereka lebih lama.

b. Misalnya, pelajar yang melakukan kerja amali atau eksperimen berkaitan dengan fotosintesis, ingatan mereka lebih lama

viii. membuat kaitan:

a. membuatan kaitan dengan cepat dan meluas akan membantu daya mengingat

b. nombor, perkataan, data, fakta atau meklumat boleh dikaitkan dengan akronim, nemoniks atau perkataan berirama, dengan bayangan atau visual seperti gambar, peta konsep, atau carta.

c. misalnya, untuk mengingat kembali proses belajar kita boleh mengaitkannya dengan akronim 'BaFIA' iaitu baca, faham, ingat, dan aplikasi.

6 Pelajar harus menggunakan mana-mana teknik mengingat yang tersebut di atas secara berasingan atau kombinasi.

7 Yang penting ialah pelajar harus mengulang kaji berkali-kali.

0 comments: